Nå kan du bestille situasjonskart med naboliste på nett.

Kommunen har nå en selvbetjent løsning for bestilling av situasjonskart med naboliste.

Her finner du mer informasjon om løsningen og bestilling av situasjonskart.