Kommunestyret 20. mai behandlet en forvaltningsrevisjon om bemanning ved bo- og behandlingssentrene.

Revisjonsrapporten konkluderer med at bemanningen ved bo- og behandlingssentrene i all hovedsak er tilstrekkelig til å dekke beboernes basale eller medisinske behov (behandling, stell, hygiene, ernæring mv.).

Bemanningen er imidlertid ikke alltid tilstrekkelig til å dekke beboernes fysiske, sosiale og mentale behov (aktivisering, få frisk
luft, hjelp til egenmestring mv.). Dette gjelder spesielt i vinterhalvåret, og særlig beboere som ikke kan eller klarer å delta på fellesaktiviteter.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp rapportens anbefalinger:

  • tiltak for å bli en mer attraktiv arbeidsgiver overfor sykepleiere og
    helsefagarbeidere.
  • tiltak for å sikre seg vikarer med ønsket kompetanse.

Les revisjonsrapporten "Forsvarlig bemanning"