Kommunedirektøren beklager på det sterkeste manglende tilsyn fra kommunen.

Kommunedirektør Geir B. Aga beklager sterkt at en kvinne ikke fikk oppfølging fra hjemmetjenesten etter ett opphold på Stabekk helsehus. Hjemmetjenesten fant kvinnen senere død i sitt hjem. -

- Dette er tragisk, først og fremst for pårørende, men også for alle involverte medarbeidere i kommunen, sier kommunedirektør Geir B. Aga.

- Vi gjennomgår alle systemer og rutiner for å sikre at en slik hendelse ikke skjer igjen. Her har vi som kommune sviktet og vi må gjøre det som står i vår makt for å lære av hendelsen og unngå at det skjer igjen, slår kommunedirektøren fast.

- Det er ingen tvil om at dette er en alvorlig hendelse som berører oss. Vi beklager sterkt at kvinnen var uten tilsyn fra hjemme-tjenesten, sier kommunedirektør Geir B. Aga.