Denne uken var representanter fra Bærum kommune på befaring av Vollsveien.

Befaringen onsdag morgen er en del av arbeidet med å sikre bedre trafikkflyt på Vollsveien. Ordfører, rådmann og flere kommunepolitikere i Bærum kommune deltok på befaringen, sammen med politikere fra Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og Ruter. Befaringen gikk fra Sandvika om Lysaker til Stabekk, via gamle Ringeriksveg til Bekkestua og til Jar bru og Jar skole. 

Kommunens representanter ble på befaringen blant annet orientert om mulig lokalisering av rushtidsbom. Det er ett av tiltakene som har blitt foreslått i arbeidet med å sikre bedre trafikkflyt på Vollsveien. For å kunne arbeide mer med mulige løsninger besluttet formannskapet tirsdag å utsette behandlingen av dette.