15. september er søknadsfristen for å søke om støtte fra Bærumpakken for kultur og frivillighet. Dette er primært knyttet til områder kommunen har ansvar fra før, for eksempel støtte til lag og foreninger innen kultur, kulturformidling, etablerte forpliktelser og allerede inngått samarbeid.

  • Søknadsfrist 15. september for perioden 1. september–31. desember 2020.

Store deler av kulturlivet har på kort tid kommet i en svært krevende situasjon grunnet koronakrisen. Som del av den kommunale tiltakspakken «Bærumspakken» har Bærum kommune bevilget fem millioner kr til kultur og frivillighet som fordeles etter søknad.

Her finner du lenken til mer informasjon og hvordan du søker.