Bærumspakke 2, er en finansiell støtteordning til de deler av næringslivet som er spesielt hardt rammet i pandemiens andre bølge

Bærumspakke 2 er en videreføring ordningen på 100 mill som ble vedtatt våren 2020. I denne pakken fordeles 10 mill til følgende formål:

 • Destinasjons- og reiselivsbransjen (2,5 mill)
  Støtte til markedsføring, kompentanseheving, digital infrastruktur m.m. Samarbeid med Visit Asker og Bærum, Bærum næringsråd og Asker og Bærum handelstandsforening.
 • Serveringssteder og -virksomheter (2 mill)
  Samarbeid med bl.a. Asker og Bærum handelstandsforening og Bærum næringsråd.
 • Helse, velvære og treningssenter (1 mill)
  Samarbeid mellom bransjen og kommunen om tiltak.
 • Andre bransjer 
  Samarbeid med Bærum næringsråd om kompetansehevende tiltak mm.
 • Videreføring av tiltak fra Bærumspakke 1:
  • Informasjonstiltak #HardetiBærum (o,5 mill)
   Handle lokalt-kampanje
  • Husleieutsettelse for leietakere i kommunale bygg (1 mill)
  • Gratis parkering (0,5)
   Gjelder på Bekkestua, Nedre Stabekk, Handelsområdet - Høvik og i Gågaten Sandvika.
  • Frafall av omsetningsavgift for skjenkesteder i 2021 (1,5 mill)

Det er etablert et eksternt rådgivende team for Bærumspakke 2. Teamet består av Bærum næringsråd, Asker og Bærum handelstandsforening og reiselivsorganisasjonen Visit Asker og Bærum, I tillegg til 3-4 representanter fra særlig utsatte bransjer. 

- Hensikten med et rådgivende team er å sikre dialog, kompetanseutveksling og samarbeid om virkemidlene i Bærumspakke 2, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.