Bærum kommune har fått ytterligere midler innenfor kompensasjonsordningen som fordeles til lokale virksomheter. Formannskapet 21. april vedtok fordeling av midlene. I tillegg styrkes midlene til idretten.

Formannskapet  behandlet fordeling av siste rest av de tilsammen 1,75 mrd. kroner som er bevilget til  kommunal
kompensasjonsordning for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Bærum kommune fikk i første omgang tildelt 30 mill. kroner, og nå i nylig 11.9 millioner kroner av kompenasjon

Økte midler til støtte til lokal virksomheter i kommunene på 11,9 mill.kr tilføres den lokale kompensjonsordningen og fordeles i tråd med vedtak i formannskapssak 86/21, som var:

- Serveringsvirksomheter, inkludert kantiner: 17 mill. kr
- Treningssentre: 2 mill. kr
- Omstillingsstøtte til hoteller: 1,5 mill. kr
- Arrangementer, kultur, idrett og næringsliv: 5 mill. kr
- Enkeltpersonsforetak/nyetablerte/grundere: 3 mill. kr
- Andre bransjer/reserve: 1,5 mill. kr 

Styrking av idrettsmidlene

Støtteordingen for idrett i Bærumspakke 1 og 2 styrkes med 5 mill.
kroner.  

Idrettslag nå har store utfordringer som følge av inntektsbortfall som følge av nedstengningen av samfunnet, og at aktivitetene ikke er kommet i gang igjen.