Bærum kommune har fått ytterligere midler innenfor kompensasjonsordningen som fordeles til lokale virksomheter. Formannskapet 21. april vedtok fordeling av midlene. I tillegg styrkes midlene til idretten.

Formannskapet  behandlet fordeling av siste rest av de tilsammen 1,75 milliarder kroner som er bevilget til  kommunal
kompensasjonsordning for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Bærum kommune fikk i første omgang tildelt 30 millioner kroner, og nå i nylig 11.9 millioner kroner av kompenasjon

Økte midler til støtte til lokal virksomheter i kommunene på 11,9 millioner kroner tilføres den lokale kompensjonsordningen og fordeles i tråd med vedtak i formannskapssak 86/21, som var:

  • Serveringsvirksomheter, inkludert kantiner: 17 millioner kroner
  • Treningssentre: 2 millioner kroner
  • Omstillingsstøtte til hoteller: 1,5 millioner kroner
  • Arrangementer, kultur, idrett og næringsliv: 5 millioner kroner
  • Enkeltpersonsforetak/nyetablerte/grundere: 3 millioner kroner
  • Andre bransjer/reserve: 1,5 millioner kroner

Styrking av idrettsmidlene

Støtteordningen for idrett i Bærumspakke 1 og 2 styrkes med 5 millioner kroner

Idrettslag nå har store utfordringer som følge av inntektsbortfall som følge av nedstengningen av samfunnet, og at aktivitetene ikke er kommet i gang igjen.