Rullerende 5-års vedlikeholdsplaner ble innført i Bærum kommune i 2019. Målet er å sette Bærum kommunes bygg i tidsmessig stand i henhold til behov og krav.

Til sammen ble det utført vedlikeholdstiltak for 314 mill.kr. i 2021, og tilsvarnde tall for inneværende år er planlagt til ca. 406,5 mill.kr. Økningen i 2022 skyldes at planlagte vedlikeholdsaktiviteter  ble forskjøvet i tid til 2022 pga. Covid-19 pandemien.

Den 5-års vedlikeholdsplanen inneholder både løpende, ordinært
vedlikehold og planlagte ekstraordinære tiltak for å innhente det vedlikeholdsetterslepet som tidligere er identifisert gjennom tilstandsanalyser av kommunens eiendommer.

I tilleggkommer løpende behov for ombygging, utvikling og tilpasning (for å sette bygg i tidsmessig stand iht. behov og krav). 

Om vedlikehold av kommunale eiendommer