Formannskapet 15. juni besluttet at Bærum skal bidra som grunneier i utbyggingen av Fornebubanen, og yte et ekstra bidrag på 50 mill. kroner til gjennomføring av Flytårnet stasjon.

Fornebubanen er en avgjørende forutsetning for videre utbygging av Fornebu i henhold til rammene lagt i Kommunedelplan 3 (KDP3). En kansellering eller stans av baneutbygging vil medføre stopp av videre utbygging på Fornebu, det vil ha dramatiske virkninger for kommunens utbyggingsstrategi, og etterlate Fornebu-området med
store ufullførte infrastrukturinngrep. 

Bærum kommune ønsker å bidra til økt finansiering av Fornebubanen på lik linje med andre store grunneiere ved at kommunen som grunneier også er villig til å øke sitt grunneierbidrag, forutsatt en bred enighet om tilsvarende økning fra andre store grunneiere.

Bærum kommune, som grunneier for felt 8.1 og 8.3 på Fornebu, er villig til å øke tidligere vedtatt grunneierbidrag til Fornebubanen under forutsetning av at det oppnås bred enighet om tilsvarende økning fra andre store grunneiere.

Bærum kommune er videre villig til å yte et særskilt kontantbidrag på kr 50 mill. til realisering av Flytårnet stasjon.

KDP3 ligger fast, og økte grunneierbidrag i Bærum må knyttes til Lysakerområdet.

Les hele saken her