Bosettings- og integreringsprisen 2018 ble i dag tildelt Bærum kommune! Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som står bak prisen. Det var Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner som delte ut prisen.

bosettingsprisen

- Denne prisen er en heder til våre engasjerte og dyktige medarbeidere på Voksenopplæringssenteret, Flyktningkontoret, NAV Bærum, Globale Bærum og Bærum Arbeidssenter  som har gjort en fantastisk jobb! 

- Vi hadde naturligvis aldri klart å få til de gode resultatene uten imponerende innsats fra innbyggerne i kommunen; næringslivet, frivillige, nabolag og skoler, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog i sin takketale.

Begrunnelse for prisen.