Bærum kommune er for fjerde gang rangert som en av verdens ledende kommuner når det kommer til klimatilpasning og arbeid for å redusere klimagassutslipp. Det er den internasjonale non-profitt organisasjonen CDP som står bak kåringen.

På topp blant 1002 byer og kommuner

Hvert år rapporterer byer og kommuner inn data for sitt klimaarbeid til CDP. Av 1002 kandidater fikk 122 toppkarakter og havnet på A-listen i 2022. I tillegg til Bærum, mottok også Oslo og Trondheim toppkarakter.

Ambisiøse mål og langsiktig klimaarbeid

Bærum har ambisiøse klimamål. Innen 2030 skal kommunen blant annet redusere egne klimagassutslipp med 65 % eller mer i forhold til 2009.

Kommunen høstet annerkjennelse for sitt målrettede arbeid med klimatilpasning og klimagassreduksjon. Klimatiltak som trekkes frem i kåringen er etablering av Fornebu som nullutslippsområde innen 2027, bruk av utslippsfrie maskiner på byggeplasser, etablering av nye permanente ombruksarenaer, energirådgivning og tilskudd til energieffektivisering, og samordnet kommunal varedistribusjon.

– Denne prisen er en annerkjennelse av den solide innsatsen som er lagt ned for å begrense klimagassutslippene i kommunen. Dette arbeidet krever både kortsiktige og langsiktige tiltak. At vi nå – for fjerde gang – får denne høye plasseringen gir en kjærkommen energiboost vi tar med oss inn i det videre arbeidet, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Om kåringen

CDP arbeider for at myndigheter og bedrifter verden over skal redusere sine klimagassutslipp. I 2022 rapporterte hele 1002 kandidater inn sine data. Det er første gang over 1000 byer og kommuner er med i kåringen. På bakgrunn av innrapporterte data publiserer organisasjonen en liste over de byene og kommunene som oppnår toppkarakter. Les mer om kåringen på nettsidene til CDP