Formannskapet 29. januar har vedtatt at Bærum kommune går imot forslaget om å innføre særskilt lovhjemmel i smittevernloven til å gi Kongen i statsråd adgang til å innføre portforbud i forskrift.

Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgs-departementet har i et høringsnotat fra 8. januar 2021 forslått endring i smittevernloven som gir Kongen i statsråd myndighet til å innføre portforbud.

Bærum vil i sitt høringssvar gå i mot innføring av en særskilt lovhjemmel i smittevernloven som gir adgang til å innføre portforbud i forskrift. 

Flere av formannskapets representanter viste til at nødrettsbestemmelsene i smittevernlovens § 7-12. vil kunne ivareta behovet for tiltak.

Formannskapets vedtak var enstemmig.