For å være bedre rustet til å håndtere konsekvenser av villere og våtere vær, har formannskapet 12.desember vedtatt en egen strategi for overvannshåndtering.

Strategien er en byggestein i kommunens arbeid med håndtering av klimaendringer og mer nedbør.

Her kan du lese strategien og de øvrige sakspapirene.

Formålet er å definere kommunens ambisjoner, strategier og virkemiddelbruk knyttet til klimaendringene, slik at Bærum kommune kan minimere skader og ulemper på eiendommer og infrastruktur, betrakte overvann som ressurs og redusere forurensing til vassdrag og fjord.

Strategien skal videreføres av en handlingsplan, som skal skissere ulike tiltak for å håndtere flom og store vannmengder, og vil ressurser det vil kreve.

Rådmannen vil i sitt videre arbeid med overvann bruke området Gjønnes-Bekkestua-NadderudHosle som et pilotområde hvor strategien og handlingsplaner kan testes og videreutvikles.

Det er et mål at erfaringene kan presenteres i forbindelse med "World Green Infrastructure Congress 2019". Dette er en stor internasjonal konferanse hvor Bærum kommune skal være vertskap.