Bærum kommune er nest best i landet av kommuner det er attraktivt å drive næring i.

Det går frem av NHOs Kommune-NM 2017, som ble offentliggjort 10.august.

Kommune-NM 2017 måler norske kommuners og regioners vekstkraft og attraktivitet innenfor fem kategorier som er særlig viktig for bedriftene. Disse er: Næringsliv og privatøkonomi, kompetanse, sysselsetting og arbeidsmarked, befolkningssammensetning og kommuneøkonomi.

Allerede i 2010 inntok Bærum kommune andreplassen, og har beholdt den siden.

- Asker og Bærum er fortsatt på topp i Norge når det gjelder attraktive kommuner å drive næring i. Utdanningsnivået er høyt i begge kommuner. Næringslivet er variert, inntektsnivået er høyt og uføreandelen er lav i begge kommuner. Asker og Bærum skårer best på nyetableringer, god privatøkonomi og høy kompetanse, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus, Nina Solli.

For ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog, er kåringen gode nyheter. - Kåringen viser at vi har etablert oss som en attraktiv kommune for næringslivet. Det er noe vi ønsker å fortsette med, og vi har høye ambisjoner for å opprettholde attraktivitet og vekstkraft, sier ordfører Hammer Krog.

Se hele rangeringen her.