Kommunestyret i Bærum fordømmer Russlands militære invasjon og brutale angrep på Ukraina. Krigføringen er et alvorlig brudd på  folkeretten og har dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina.

Den humanitære situasjonen for barn og voksne i Ukraina er katastrofal. Mange ukrainere har lagt på flukt fra krigshandlingene og Europa står overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Norge samarbeider med EU og andre land i Europa om flyktningene, og Bærum vil raskt stille opp og ta imot  ukrainere som er på flukt og har behov for et trygt sted å være. Det er etablert dialog med nasjonale myndigheter, nabokommunene og frivilligheten i Bærum for å forberede best mulig mottak av  flyktninger. Samarbeidet skal bidra til å skaffe tilstrekkelig med boliger, klær og annet nødvendig utstyr.

Dette er en tid for solidaritet og medmenneskelighet. Kommune-styret vil sterkt oppfordre til samhold, og understreker viktigheten av å ivareta våre egne innbyggere med både russisk og ukrainsk bakgrunn. Mange barn og voksne er bekymret, og det er derfor ekstra viktig å vise omsorg for hverandre i tiden fremover.

Bærumsamfunnet er kjent for sine varme, engasjerte og solidariske innbyggere. Disse styrkene skal vi ta vare på i krevende tider som dette. Sammen skal vi forsvare humaniteten, folkeretten og menneskerettighetene.

Kommunestyret er tilfreds med at kommunens forvaltningsfond ikke lenger er eksponert mot russiske selskaper.

Bærum kommune har besluttet å støtte den humanitære innsatsen overfor Ukraina med én million kroner. Kommunen vil ha dialog med nasjonale myndigheter for å søke en mest mulig effektiv bruk av støttebeløpet.