– Dette er en meget fortjent pris til Bærum kommune og alle medarbeidere som har jobbet målrettet med et blikk på fremtidens løsninger. Jeg setter pris på at juryen belønnet oss for vårt målrettede og helhetlige innovasjonsarbeid, sier rådmann Erik Kjeldstadli.

I juryens begrunnelse fremheves det at kommunen utvikler tjenester med utgangspunkt i brukernes behov og er langt fremme med å ta i bruk ny teknologi i velferdstjenestene. Bærums innovasjonsarbeid har gitt gode resultater innen skole- og velferdssektoren. 

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) står bak prisen som ble delt ut for tredje gang under Arendalkonferansen 9. juni. Innovasjonsprisen skal stimulere til nyskaping og økt innovasjonskraft i kommunesektoren.

I år deltok 24 kommuner med til sammen 44 eksempler på innovasjon. Bærum var nominert sammen med Bergen og Sarpsborg kommune.

Her kan du lese juryens begrunnelse.