Bærum kommune vant kommunenes etikkpris og fikk 100.000 kroner. Etikkprisen 2019 ble delt ut av eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

– Det varmer og inspirerer oss å få denne prisen. Vi har de 10 siste årene arbeidet systematisk og målrettet for at etikk skal bli en del av den kommunale ryggmargen, sa kommunedirektør Erik Kjeldstadli under utdelingen.

Han takket også medarbeiderne som har vært sentrale pådrivere i arbeidet.
– Uten denne innsatsen hadde vi ikke stått her i dag. Etikk er «the never ending story». Vi kan ikke leve på det vi har gjort. Vi blir hele tiden prøvd på det vi gjør, sa Kjeldstadli.

I juryens begrunnelse står det blant annet:

«Fagjuryen for Etikkprisen 2019 mener at Bærum kommune kan vise til et omfattende, varig og solid etikkarbeid. Juryen ser at Bærum kommune har hatt en god utvikling av etikkarbeidet siden oppstart i 2008. De har lykkes med den krevende overgangen fra prosjekt til etablering av etisk refleksjon som en del av den kontinuerlige driften. Etikkarbeidet er forankret i rådmannens oppdragsbrev til virksomhetene. Juryen merker seg positivt at kommunen har avsatt en 40 prosent stilling til en overordnet koordinering og ledelse av etikkarbeidet, og synes det er spennende at denne ressursen ligger i kommunens HR avdeling. Bærum viser at de har en solid struktur for gjennomføring av ulike tiltak, samt jevnlig evaluering av tiltakene.»

Les mer om prisen hos KS.no