Bærum kommune gjennomfører ruteflygning med drone og transport av blodprøver i perioden september/oktober. Pilotprosjektet gjennomføres i samarbeid med droneoperatøren Nordic Unmanned, Bærum sykehus og Sunnaas sykehus.

Rutene er:

  • Sunnaas > Blakstad t/r
  • Sunnaas > Fornebu t/r

– Det tar rundt 1 time å kjøre fra Sunnaas til Blakstad (utenom rushtid). Med drone over sjø tar det 17 minutter. Målet med pilotprosjektet er å teste fordeler ved bruk av drone, herunder tidsbesparelser, reduserte utslipp og mindre trafikk på veiene. I tillegg vil blodprøvene bli raskere analysert, forteller prosjektleder Ingeborg Briseid Kraft i Bærum kommune.

Cargoboksene som blodprøvene fraktes i kan løfte 10 kg. De er utstyrt med sensorer som måler trykk, temperatur, bevegelse og G-kraft. Det tas to sett med prøver, der det ene fraktes med drone og det andre med bil. Slik vil man finne ut om kvaliteten og validiteten på blodprøvene påvirkes ved dronetransport.

Større satsing 

Pilotprosjektet med droneleveranser er en del av en større dronesatsning i Bærum kommune. Parallelt med ruteflygningene gjennomføres det en større kartlegging blant kommunens tjenestesteder for å finne bruksområder for drone i kommunen som kan forbedre eller effektivisere kommunens tjenester, redusere farlig arbeid, forenkle arbeidsoppgaver, gi bedre data og dokumentasjon mv.

Kartleggingen vil munne ut i en sluttrapport med en anbefaling om hvilke områder for dronetransport kommunen bør utforske videre ut fra et realistisk fremtidsscenario (5 år frem i tid). Det er konsulentselskapet Sprint Consulting som gjennomfører kartleggingsarbeidet.

Droneprosjektet ledes av Ingeborg Briseid Kraft, i samarbeid med prosjektdirektør Tore Gulli og Ann-Kristin Smilden fra helseinformatikk. Prosjektet bygger videre på tidligere arbeid gjort av geodata-avdelingen i kommunen.

Erfaringene fra prosjektet vil deles med deltakerne i prosjektet «Varetransport i Vestkorridoren», der Bærum, Oslo, Asker og Drammen, Viken fylkeskommune og Statens vegvesen samarbeider om å utvikle nye løsninger for varetransport på strekningen Oslo-Drammen.