Fra 1. oktober i år blir de store friområdene på Fornebu overtatt av Bærum kommune. Dette gjelder områder på Storøya, Lilleøya, Langodden og deler av kystlinjen nedenfor (se bilde) Kjøpesummen er på kr 3 267 000,-

Staten v/ Statsbygg og Miljødirektoratet eier flere grøntområder på Fornebu i Bærum kommune. Flere av disse ble overført ved avtale i 2004 fra Statsbygg til Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for Naturforvaltning).

- Etter å ha jobbet på mange ulike deler av Fornebuområdet i en årrekke er det en flott avslutning på dette arbeidet å kunne signere dagens kontrakt, sier Margrethe Fløystad avdelingsdirektør i Statsbygg. Hun påpeker også at samarbeidet og avtalen bidrar til å sikre eiendommene som naturvernområder og friluftsområder for allmennheten.

Miljødirektoratet vil overføre samtlige arealer til Bærum kommune, som frem til i dag forvalter områdene i henhold til forvaltningsavtale fra 2006. Statsbygg ønsker også å overføre sine gjenværende friluftslivsområder. Områdene benyttes i dag som friluftslivs- og naturvernområder, og eiendommene anses utelukkende å være egnet til disse formålene.

- Det har vært et veldig godt samarbeid med Statsbygg og driften av disse arealene. Det er gledelig for innbyggerne våre å kunne føle eierskap, og bidra til bevaring av disse fantastiske områdene på Fornebu, sier ordfører Lisbeth Hammer Kro.

Kjøp av tomter på Fornebu

Arealet kjøpet gjelder er merket med rødt og er på 684 224 m². Det er områder på Snarøya, strand og grøntareal ved SAS-hotellet, Telenor-stranden, Langodden, Rolfsbukta, Storøya og Lilleøya.

Kjøpesummen er på kr 3 267 000,- og eiendommene skal overtas av kjøper 1. oktober 2022.

For ytterligere informasjon ta kontakt med kommunikasjonsenheten v/ Jan-Eirik Vestnes i Bærum kommune. Tlf 930 422 47