Bærum har blitt en del av FME ZEN Centre. The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities skal bidra til lavutslippssamfunn ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Bærum er en del av samarbeidet, sammen med andre kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere.

- Vi ville være en del av FME ZEN Centre fordi vi ønsker å spille på lag med de beste miljøene i Norge, som også ligger helt i forkant internasjonalt når det gjelder utvikling av nullutslippsmiljøer. Det å bli med i ZEN blir en fin læringsarena for nye klimavennlige løsninger i samarbeid med forskning og næringsliv. Sammen skaper vi fremtiden, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog da hun denne uken deltok på ZEN-konferansen 2018.

Årets konferanse handlet om hvordan fremtidens nullutslippsområder skal utformes og bygges.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog holdt et innlegg og ble blant annet spurt om Fornebu som nullutslippsområde. Ett av hovedmålene i Klimastategi 2030 er at Fornebu skal være etablert som nullutslippsområde i 2027.

- Bærum tok tidlig initiativ til å gå i en klimaklok retning. Allerede i 2014 vant kommunen en gjev pris i Brussel for planleggingen av Fornebu. Det kommende Oksenøya senter på Fornebu blir en innovasjonsarena og et utprøvingsområde med 5-parallell barneskole, barnehage til 300 barn, flerbrukshall, kunstgressbane og fremtidig bo- og behandlingssentre. Realiseringen av Oksenøya vil gi oss unik kunnskap og erfaring som kan overføres til andre prosjekter, sa Hammer Krog under konferansen.