3D-hulen er bokstavelig talt en hule i første etasje i Eyvind Lyches vei 10, som ved hjelp av pc-er og skjermer skaper opplevelsen av et miljø, det kan være hele Bærum, deler av Bærum eller innvendig i ett bygg.

3d-hulen

Ved hjelp av teknologien i 3D-hulen kan man bevege seg inne i bygg som ikke er bygget ennå. Man kan se hvordan bygg og rom vil se ut, og enklere se behov for eventuelle justeringer eller endringer før det faktisk er bygget, for eksempel den nye Kommunegården. 3D-hulen kan også brukes i planlegging av områder, til trafikkmålinger og mye, mye mer.

3D-hulen – en del av Bærum kommunes innovative satsing på teknologi og velferdsteknologi, og er en test i regi av Smarte bygg-programmet i Bærum kommune Eiendom. Prosjektet er et samarbeid mellom Eiendom, Teknisk tjenester, Planavdelingen og SmartCity Bærum.

3D-hulen gir alle en mulighet til å kunne "lese tegninger" i form av en virkelighetsnær opplevelse - dette vil gi økt verdi for alle som deltar i prosjekter som ikke er vant til å lese byggetegninger/kart til daglig

- Kommunen investerer store summer i bygningsmassen, både nytt og rehabilitert – 3D-hulen er et verktøy vi håper at skal gi verdi ved økt samhandling om løsninger og tidlig kunne avdekke uheldige løsninger, sa varaordfører Siv Wikan under åpningen av den nye 3D-hulen.