Meld inn hull i veien og manglende skilting med noen få tastetrykk.

«Meld en feil» er kommunens nye tjeneste der innbyggere kan melde inn feil og mangler på det kommunale veinettet. Via en app på din smarttelefon eller kommunens nettsider kan du enkelt melde inn feil på kjøreveier, skilt/trafikksikkerhet, vegetasjon, veidrenering, gang- og sykkelveier, samt parkering.

– Dette er en svært viktig tjeneste. Med noen tastetrykk kan innbyggerne melde fra om hull og feil i veien. Ny teknologi som dette gjør at kommunen kan yte bedre service til innbyggerne, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Når du skal melde en feil markerer du hvor feilen er i et kart. Du spesifiserer hvilken type feil det er, og legger ved et bilde.

Du kan se status på arbeidet med å rette feilen i appen, eller på kommunens nettsider.

– «Meld en feil» er en forenkling av tidligere løsning som gjør det enkelt å melde feil mens man er på farten, sier tjenesteleder for Vei og trafikk, Christian Strandenæs.

Fakta

Slik melder du i fra om feil:

  • Last ned appen «Meld en feil». Appen er tilgengelig for iOS og Android systemer. Eller besøk kommunens nettside https://www.baerum.kommune.no/tjenester/vei-trafikk-og-parkering/meld-om-feil/
  • Hvor er du? Feilen/mangelen markeres på et kart over Bærum.
  • Hva er galt? Spesifisere hva feilen gjelder, herunder kategori og type skade.
  • Ta et bilde: Legg ved et bilde av feilen før den sendes inn til registrering.

Trenger du hjelp eller vil gi tilbakemeldinger, skriv en mail til meldenfeil@baerum.kommune.no