60 kommuner vil være med når Bærum skal gjøre innovativ anskaffelse av digitale læremidler. -Det er gledelig at så mange kommuner vil være med på vårt fellesinitiativ, sier Christian Sørbye Larsen, prosjektleder for nettbrettsatsingen i Bærum kommune.

- Vi ønsker å kjøpe inn et betydelig omfang av digitale læremidler til elever, og mener vi får best resultat hvis vi går sammen om de store løsningene, sier Sørbye Larsen.

Utgangspunktet for prosjektet var Bærums ønske om at eleven skal ha tilgang til tilpassede læremidler for å få best faglig og personlig utbytte av skolegangen. Rådmannen har invitert leverandører, gründere, forskningsmiljø og andre interessenter til dialog og drøfting.

-Tanken er at dette samarbeidsprosjektet kan skape et helhetlig system rundt anskaffelse og bruk av digitale læremidler. Prosjektet handler også om å få på plass infrastruktur som gjør det enkelt for lærere å finne de beste læremidlene for hver enkelt elev. Vi ser at det krever et samarbeid på tvers av kommuner og nasjonale aktører for å utvikle markedet i den retning vi ønsker, sier Sørbye Larsen.

Det å gå sammen om anskaffelsesprosessen, dele erfaringer, dra nytte av hverandres kompetanse og diskutere felles konkurransegrunnlag, betyr ikke nødvendigvis at man kjøper fra samme leverandør.

Målet med prosessen er løsninger som dekker kommunenes behov.  I etterkant av leverandørdialogen vil prosjektet avklare hvordan arbeidet organiseres videre.

-Andre kommuner som også ønsker å få vite mer om prosjektet, kan bare ta kontakt med oss, sier Sørbye Larsen.