Boligkonsepter – By- og stedsutvikling

Ordfører Lisbeth Hammer Krog
Onsdag 18. august klokken 12-13

Kommuner opplever parallelle utfordringer med eldrebølge og at boligprisene er så høye at unge mennesker ikke kommer inn på boligmarkedet. Hvordan kan nye boligkonsepter utformes for økt livskvalitet blant eldre, og kan de gjøre inngangen til boligmarkedet enklere for de yngre?

Alzheimergåten og de pårørende

Varaordfører Siw Wikan
Torsdag 19. august klokken 08.30-09.30

Bioteknologiselskapet Biogen inviterer til panelsamtale om pårørendebyrden ved Alzheimers sykdom og annen demens. Bærum kommune har bygget Norges første demenslandsby.

Debatt om felles kommunal journal

Varaordfører Siw Wikan
Torsdag 19. august klokken 15.30-16.30

Felles kommunal journal er et samarbeid om et økosystem som skal gjøre pasientens informasjon lettere tilgjengelig for helsepersonell og innbygger i en kommune. 

Hva bidrar kirken og diakonale organisasjoner med for barn og unge i 2021? – Oppvekst, Helse

Morten Skauge, gruppeleder i kommunestyret
Tirsdag 17. august klokken 10.30-11.30

Bærum og Kristiansand er to av stedene der Den norske kirke og/eller diakonale organisasjoner samarbeider med kommunen om å løse lokale utfordringer og skape gode arenaer for barn og unge.

På tide å sende gummigranulatene av banen?

Niels Otto Bergseng, Idrett og bad i Bærum kommune
Onsdag 18. august klokken 10-11.30

Norge har nesten 2000 kunstgressbaner. Hver av disse inneholder opptil 100 tonn gummigranulat. Om lag 3000 tonn gummigranulat havner i naturen årlig.

www.arendalsuka.no