Fra årsskiftet er det ikke lenger mulig å gifte seg i norske tinghus. Vigselsmyndigheten overføres fra dommere ved tingretten til kommunene.

Det betyr at det fra 1.januar 2018 er lokalpolitikere eller medarbeidere i kommunen som står for vielsen.

I Bærum kommunestyre 27.september ble det vedtatt å delegere vigselsmyndigheten til medarbeidere i politisk sekretariat.

Les mer om vielser i Bærum kommune

Her kan du lese saken om kommunal vigsel som ble behandlet i kommunestyret 27.september