Hensikten med prisen er å sette fokus på hva som er en kvalitativt god handlings- og økonomiplan for en kommune. Alle kommuner deltar i kåringen. Bærum kommune stakk av med seieren i kategorien beste økonomiplan

Prisen hedrer en kommune som har en handlings- og økonomiplan med en tydelig beskrivelse og vurdering av kommunens økonomiske handlingsrom, en tydelig retning for kommunens utvikling gjennom bruk av mål, strategier og handlingselementer. Det er også lagt stor vekt på at økonomiplanen vurderes som et godt styringsverktøy. 

Om vinneren, Bærum kommune, trakk juryen frem dette:

  • Grundige vurderinger av den økonomiske situasjonen med enkle nøkkeltall som synliggjør den økonomiske utfordringen på en oversiktlige og tydelig måte.
  • Enkel og ryddig sammenheng mellom overordnede mål fra samfunnsplanen og ned på det enkelte tjenesteområde med bruk av oppdrag knyttet til mål.
  • Et godt styringsdokument i det videre arbeidet i kommunen.
     
     

Flere kommuner har vært med helt til målstrekene, kunne juryleder Ole Grinde, fortelle. De tre finalistene ble til slutt: Bærum, Gjøvik og Karmøy. 

Tildelingen skjedde på Framsikt brukerforum, og tjenesteleder Ingrid Elfstedt Glendrange representerte oss ved kunngjøringen.

Årets jury består av; Per Blikra, tidligere økonomisjef i Randaberg kommune samt Ole Grinde (tidligere økonomisjef i Horten kommune) og Walter Tjønndal (tidligere jobbet hos Fylkesmannen, kommune og fylkeskommune) fra Framsikt.
 Arbeidet foregår gjennom en kartlegging av kommuner som har publisert økonomi- og handlingsplan for 2023-2026, før den 11. november.

Kvalifikasjonskravene er knyttet til hvordan kommunene forholder seg til nøkkeltallet netto driftsresultat. Det vurderes hvorvidt kommunen har en vedtatt handlingsregler, om resultat er budsjettert i planperioden, om tidligere års resultat fremgår, samt hvorvidt kommunen sammenligner seg med andre.

De 50 beste fra denne kartleggingen går videre til en mer omfattende vurdering hvor tre hovedkrav vektlegges;

  • Det er dokumenteres økonomisk kontroll og at det viser at det er sunn økonomi.
  • Målstyring – hva får kommunen igjen for pengene som skal brukes i form av kvalitet i tjenestene.
  • Den er enkelt å forstå. Økonomiplanen fungerer som et godt styringsverktøy.