Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har vurdert at det er høy risiko ved bruk av applikasjonene TikTok og Telegram.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet fraråder derfor bruk av disse applikasjonene på enheter med tilgang til offentlige virksomheters datasystemer.

Bærum kommune tar denne anbefalingen på alvor og ber derfor sine medarbeidere om å fjerne applikasjonene TikTok og Telegram fra sine tjenestemobiler og private enheter som har tilkobling til kommunens interne digitale tjenester. Dette gjelder for eksempel synkronisering av e-post, Teams, OneDrive, Sharepoint og Microsoft 365.

- I første omgang går vi ut med en anbefaling til medarbeidere om å fjerne applikasjonene TikTok og Telegram fra tjenestetelefonene i påvente av en videre vurdering av risiko og konsekvenser, sier kommunedirektør Geir B. Aga.

- Det er ikke snakk om å slette brukerkontoer på TikTok og Telegram, men vi ber om at man ikke skal ha disse applikasjonene på enheter som benyttes i arbeidssammenheng, sier kommunedirektøren.

Alternativt kan man beholde TikTok og Telegram, men da må alle koblinger til kommunens digitale systemer fjernes fra enheten.

Les Nasjonale sikkerhetsmyndigheters (NSM) anbefaling å ikke bruke TikTok og Telegram på tjenesteenheter.