Kommunestyret 30. mars gir kommunedirektøren fullmakt til å ta i mot inntil 700 flyktninger, og åpner for å ta i mot ytterligere flere.

IMDi har anmodet Bærum kommune å ta i mot 350 flyktninger. 

Et enstemmig kommunestyre fattet følgende vedtak:

  • Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta imot inntil 700 flyktninger i 2022. Hvorav minst 50% er ordinære bosettinger og minst åtte av plassene kan benyttes til bosetting av enslige mindreårige.
  • Kommunen er forberedt på å øke antallet som skal bosettes i kommunen dersom det blir bedt om fra IMDi.
  • Utvalg Bistand og omsorg blir orientert skriftlig ved hvert møte om status på bosetting og tilgang på boliger.