Bærum kommune kjøper sentral tomt på Hamang av Statens vegvesen

Pressemelding fra Bærum kommune
Dato 09.11.2022

Bærum kommune kjøper sentral tomt på Hamang av Statens vegvesen

Statens vegvesen la i september ut for salg tidligere veiareal knyttet til E16 over Hamang. Tomten gnr. 200 bnr. 33 er på 9 145 kvm og er regulert til sentrumsformål noe som tilsier at området kan utnyttes til en blanding av næring og bolig.  Endelig formål og utnyttelse vil bli bestemt i kommende områderegulering for Hamang /Industriveien.

Forutsetter kommunestyrets godkjenning

Bærum kommune er i sluttforhandlinger om kjøp av tomten for 405 mill kroner (+ omkostninger). Kjøpet forutsetter kommunestyrets godkjenning.

Strategisk kjøp

- Tomten er helt sentral for byutviklingen i dette området. Dette er et strategisk kjøp som gir kommunen mulighet både til å sikre arealer til egne behov og samtidig legge til rette for en god byutvikling, sier direktør for samfunns- og byutvikling Arthur Wøhni.