Bærum og Asker er blant fem kommuner som nå inngår et samarbeid for å utvikle og etablere en systematisk standard for implementering av FNs bærekraftsmål.

Trondheim kommune har tidligere etablert et FN-støttet «Centre of Excellence» for smart og bærekraftig samfunnsomstilling i samarbeid med blant andre NTNU. Under et møte med generalsekretær Olga Algayerova i FN-organisasjonen UNECE tirsdag denne uken, ble det etter initiativ fra Trondheim lansert et nytt «National Network of Excellence» i samarbeid med Bærum, Asker, Stavanger og Ålesund.

Senteret i Trondheim og det norske nettverket skal bistå FNs paraplyorganisasjon U4SSC i å utvikle et implementeringsprogram for FNs bærekraftsmål for byer og lokalsamfunn. Flere kommuner kan komme til å slutte seg til nettverket etter hvert.

Som en forberedelse for nettverket ble det gjennomført en 14 timers workshop i regi av Trondheim kommune og U4SSC under Nordic Edge i Stavanger, der både Bærum og Asker deltok sammen med andre kommuner, fylkeskommuner, myndigheter og næringsliv.

– For Bærum kommune er det viktig å se dette i sammenheng med vår vedtatte Klimaklok-strategi og et felles nasjonalt nettverk for implementering av FNs bærekraftsmål. Bærum ser viktigheten av et nasjonal samarbeid for å nå målene, sier kommunaldirektør Bente Herdlevær.
– Et nasjonalt nettverk som er koblet til FNs største program kan hjelpe oss å strukturere et helt nødvendig nasjonalt og internasjonalt samarbeid for å nå målene innen 2030, sier Herdlevær.
Et slikt samarbeid vil videre støtte Bærums arbeid gjennom Smart City og samarbeidsavtalen kommunen har med NTNU.

Trondheim, Stavanger, Ålesund, Bærum og Bærum vil starte samarbeidet allerede i november, og vil utarbeide en felles orientering for sine kommunestyrer. I samarbeidet ligger allerede et felles rammeverk, planer om felles standard system for måling, evaluering og rapportering om implementering av bærekraftsmålene.