Bærum innfører påbud om munnbind, og en rekke andre tiltak.

Bærum kommuner har sammen med Oslo, og andre kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregionen rundt Oslo, forpliktet seg til å samarbeide og samkjøre tiltak for å redusere koronasmitten.

– Utbruddet er for tiden primært i Oslo, men vår befolkning er i tett kontakt med Oslos befolkning både gjennom arbeid, kultur og andre aktiviteter. Derfor er tiltakene et bidrag til å stoppe utbruddet i Oslo, men kan også bidra til å kvele et potensielt utbrudd hos oss, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune

Kommunestyret i Bærum har vedtatt en lokal forskrift med tiltak som innebærer:

  • Påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport i Bærum, når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medpassasjerer. Påbudet gjelder ikke for barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
  • Krav om at serveringssteder med skjenkebevilling har et system for å registrere gjestenes kontaktopplysninger til bruk ved eventuell smittesporing. Det vil være frivillig for gjestene å registrere seg, og informasjonen slettes etter 10 dager.
  • Begrensning til maksimalt 50 deltakere på innendørs arrangementer uten fast seteplassering.

Les hele forskriften her

I tillegg vil kommunedirektøren umiddelbart innføre bruk av munnbind i ambulerende tjenester i hjemmet når man ikke kan holde en meters avstand til bruker eller andre, og bruk av hjemmekontor for alle som kan.

– Selv om mange er lei av koronatiltak og begrensinger, er det viktig at innbyggerne bidrar i denne dugnaden. Vi må huske at den innsatsen vi gjør nå, vil bidra til mindre begrensinger i fremtiden, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.