Bærum kommune fikk 19. juni overrakt beviset for at vi er en trafikksikker kommune. Vi er den 3. kommunen i Akershus, og den største i landet som blir godkjent.

Direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen, overrakte skiltet som viser at Bærum er godkjent som trafikksikker kommune. Til stede under seremonien var også fylkesordfører Anette Solli. 

Trafikksikkerhet berører alle kommunens ansatte og innbyggere, fordi vi alle er trafikanter. Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er og hvordan kommunene bør jobbe for å sette sikkerheten på dagsorden. Mange virksomheter har vært involvert i arbeidet fram mot godkjenning som Trafikksikker kommune.

Det å bli godkjent som en trafikksikker kommune innebærer ikke fravær av trafikkulykker, men at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet i alle relevante virksomheter. - Godkjenningen forplikter oss til å fortsette arbeidet og minner oss på viktigheten av det arbeidet som gjøres, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog under tildelingen. - Jeg er glad for at vi nå er godkjent, og en stor takk til Vei og trafikk og Folkehelsekontoret i kommunen som tok initiativet til å arbeide mot å bli en trafikksikker kommune. 

Vallersvingen barnehage fikk også besøk, og fikk overrakt godkjennelse som Trafikksikker barnehage av ordfører Lisbeth Hammer Krog.

- Dette er virkelig en merkedag, sa Krog. - Gratulerer til dere som Trafikksikker barnehage, og også til alle andre kommunale barnehager og skoler i kommunen vår, ja faktisk hele kommunen (30 private barnehager er også med). - Både som ordfører og som mor synes jeg det er imponerende at så mange barn, ansatte og foreldre har engasjert seg i dette viktige temaet.

De som har koordinert arbeidet med trafikksikker kommune er Inger Sandviknes, Hanne Cecilie Kleven og Tom Linderud fra Vei og trafikk, og kommuneoverlege Franz Leonard Nilsen, controller i rådmannens stab Siri Opheim, spesialingeniør i Miljørettet helsevern Rune Skatt og folkehelsekoordinator Merete Larsen Husby. 

På nettsidene til Trygg trafikk kan du lese mer om trafikksikker kommune.