Under onsdagens møte i kommunestyret fikk ordfører Lisbeth Hammer Krog overrakt beviset på at Storøyodden friluftsområde nå har det nordiske kvalitetsmerket innenfor grønne områder;  Nordic Green Space Award (NGSA)

Begrunnelsen for utnevnelsen ble lest opp av dommer i NGSA Ingjerd Bratterud:

"Storøyodden aktivitetsområde er et resultat av en fremsynthet både fra politisk og forvaltningsmessig side i forbindelse med utbyggingen av Fornebu. Det er et uttrykk for en høy prioritering av grønne områder i Bærum kommune. Områdets aktivitetstilbud, kvalitet og utforming gir innbyggere og tilreisende mulighet for gode og varierte opplevelser i flotte
omgivelser. Storøyodden tildeles med dette Nordic Green Space Award (NGSA)."

Nordic green space award

-Denne utmerkelsen er vi stolte av og dette blir vi inspirert av. Tusen takk til alle ansatte som har bidratt og bidrar til dette arbeidet og takk til Nordic Green Space Award for at vi blir sett, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Fakta om Storøyodden friluftsområde:

  • Området ble fra  1960-tallet  til 1998 benyttet som hovedrullebane til Oslo flyplass Fornebu.
  • Terrenget er i dag formet med langsgående, elliptiske  koller og med et skrående terreng mot sør for å gi utsikt til sjøen.
  • 500 000 m3 overskuddsmasse fra flyplassen er renset og gjenbrukt i det nye landskapet.
  • Det er plantet ut over 150 000 planter i ulike plantesamfunn.
  • En liten bit av rullebanen er bevart i anlegget som et fysisk minne og kan brukes til lek, ballspill og andre aktiviteter.
  • Selve badeplassområdet, på omlag 50 dekar, er skåret ut av de gamle fyllmassene.
  • Det er anlagt småbåt- og fergebrygge, baderampe og parkering for bevegelseshemmende, servicebygg med kiosk og toaletter, sandvolleyballbaner, bordtennisbord og dusjplasser.  
Storøyodden
Storøyodden, foto: Andronesen flyfoto