Bærum kommune er valgt ut som en av fire kommuner til å delta i den nasjonale sangsatsingen «Syngende kommuner». Bærum ønsker blant annet å fornye og ta vare på sangskatten.

Fra januar 2020 skal kommunen samarbeide med Krafttak for sang om å styrke sangaktiviteter knyttet til ungdom, integrering og tilhørighet for alle i kommunen.

Bærum vil også ha fagdager for ansatte i barnehager, skoler og eldreinstitusjoner, få økonomisk støtte og tilgang til nasjonale nettverk og kompetansehevende samlinger.

- Å bli en syngende kommune er en fin måte å skape felles aktivitet, glede og musikalske opplevelser, sier kultursjef Berit Inger Øen.
– Det er i dag godt dokumentert at sang kan bidra til å skape fellesskapsfølelse og ha helsefremmende effekter.

Bak søknaden står Bærum Kulturråd og Bærum kommune. Det vil etableres et sangutvalg som representerer de viktigste og største organisasjonene og instansene.

Syngende kommuner er et program under den nasjonale satsingen Krafttak for sang (KFS). KFS er støttet av Kulturdepartementet siden 2014. Målet er å styrke sangtradisjoner og sangglede landet rundt, og gjøre det lettere for alle å synge mer i hverdagen.