51 norske borgere har kommet ut av Gaza og over til Egypt, og i dagene som kommer vil ca. 200 til krysse grensen til Egypt - til sammen 250-270 personer.

I løpet av 72 timer skal disse sendes ut av Egypt og flere kommer til Norge. Dette er norske borgere som har alle rettigheter her, og kommer direkte til kommunene uten mottaksopphold. Ullensaker kommune transporter borgerne til hjemkommunen raskt.

Det varierer hvilke tilknytning personene har til Norge, fra at de bor her og var på ferie i Gaza, til at de aldri har vært i Norge tidligere og ikke snakker språket. Per nå vet vi at 12 mennesker bor i Bærum kommune, av disse er det fire barn.

- Vi har et stort ansvar for å følge opp de bærumsborgerne som har vært utsatt for denne krigen, og vi skal sørge for at de blir ivaretatt, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Bærum kommune er ansvarlig for å ivareta alle rettigheter de evakuerte har, herunder helsetjenester, skole og akutt bosetting ved behov. Vi har etablert en beredskap for å ta imot de evakuerte og ivareta dem. Vi vil møte de som trenger det, og vil sikre at de evakuerte alltid kan komme i kontakt med kommunen. Vi er beredt til å gi støtte både av praktisk og psykososial oppfølging.