I et innlegg i Budstikka i dag 17. september slår barnevernsjef Børge Tomter og nestleder Birgit Raknes fast at barnas trygghet og vern mot mishandling er sentralt i det nye hjelpetiltaket i hjemmet.

Det nye barn og familie-tiltaket tar sikte på å sikre barns trygghet, forebygge plassering, forebygge både psykisk og fysisk foreldre-til-barn aggresjon, unngå omsorgssvikt og forbedre foreldrenes mentale helse og foreldreferdigheter. 

- Det nye familie-tiltaket skal ikke være skadelig for barnet, da setter barneverntjenesten inn andre tiltak som å ta det ut av hjemmet, sier barnevernsjefen.

Avisinnlegget fra barnvernsjef Børge Tomter og nestleder Birgit Raknes.