Barnevernet i Bærum får sterk kritikk av Fylkesmannen i Oslo og Akershus for oppfølgingen av 13-åringen som ble funnet død i Valdres i nyttårshelgen. Dette kommer frem i tilsynsrapporten som ble lagt frem 29. mars.

- Tilsynsrapporten inneholder svært kritiske konklusjoner om barnevernets arbeid. Dette er svært alvorlig, sier barnevernsjef Børge Tomter.

Kommunens ledelse skal nå, sammen med barnevernets medarbeidere, gjennomgå rapporten nøye.  Kommunen skal blant annet gjennomgå rutinene for mottak av bekymringsmeldinger og innretning på undersøkelsene av saker.

– En del av de kritikkverdige punktene som fylkesmannen peker på er allerede endret. Det gjelder rutiner for samtaler med barn og terskelen for henleggelse av bekymringsmeldinger.

– Bærum kommune har fra høsten 2015 igangsatt en grundig gjennomgang av barnevernet. Rapporten vil selvfølgelig inngå i dette arbeidet, sier velferdsdirektør Bovild Tjønn.

– Bærum kommune har vært opptatt av å snu hver stein i denne saken. Derfor ba vi også om tilsyn på barnevernet, helsetjenesten og skolenes håndtering av saken, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. – Vi venter på de to endelige rapportene om  skole og helsestjeneste, og vi vil følge tett opp rapportenes funn og konklusjoner, fastslår Hammer Krog.