Barnehagesjef Erik Førland endrer føringene for barnehagebarn og busstransport.

Kommunen har gjennomført undersøkelser om sikkerhet for barnehagebarn i buss. Det har blant annet vært dialog med busselskapene som har rutebusser i Bærum og politiets seksjon for trafikk og sjøtjeneste.

På bakgrunn av disse undersøkelsene endres føringene for busstransport av barnehagebarn. Fra nå kan barnehager benytte busstilbudene i Bærum som har sikkerhetsseler.

- Jeg er blitt betrygget på at risikoen ved buss med sikkerhetsseler er så liten at vi nå gjeninnfører den gamle ordningen. nå kan barnehagebarn reise på turer rundt i kommunen, sier Erik Førland, kommunalsjef for barnehage.

- Kommunen vil ha økt fokus på trafikksikkerhet for transport av barnehagebarn. Kommunen vil samarbeide med både Trygg trafikk, politiet og busselskapene for å bedre barns sikkerhet, sier Førland.