Bærum kommune har fått støtte til å gjennomføre et nytt prosjekt, som skal vise innbyggeres erfaringer med klimakloke endringer i hverdagen.

Prosjekt Ortus har mottoet «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!», og handler om å dele erfaringene til utvalgte enkeltpersoner, mens de forsøker å gjøre klimakloke endringer i sine liv. For eksempel vil noen kanskje la bilen stå og heller reise kollektivt til jobb, mens andre vil slutte å kaste mat.

Underveis i prosjektet vil personene gjennom sine nettverk dele tanker, oppturer og nederlag, og på den måten vise hva som er mulig og hva endring innebærer. Hensikten er å spre kunnskap, skape engasjement og vise hvordan den enkelte bæring kan ta klimakloke valg.

Bærum kommune har som mål å være en miljø- og klimaklok kommune innen 2020. For å lykkes med det, er mobilisering av hele bærumssamfunnet nødvendig. Ortus skal skape bredere involvering og økt engasjement rundt klimaarbeidet blant innbyggere i Bærum. Prosjektet skal også vise at valgene hver enkelt av oss tar, er svært viktig hvis vi skal klare å løse klimautfordringene.

Kommunen har fått støtte fra Akershus fylkeskommunes miljøfond for å gjennomføre prosjektet.

Les mer om kommunens klimastrategi her.

Les mer om klimaklok kommune her.