Bærum kommune har fått melding om at to av våre innbyggere ble drept under terrorangrepet i Oslo, natt til lørdag 25. juni.

- Våre tanker og medfølelse går til de etterlatte og pårørende, og til de skadete og alle som nå kjenner på en bekymring eller frykt, sier varaordfører Siw Wikan i Bærum.

- Ingen skal få ta fra oss friheten til å være den vi er eller elske de vi vil. Dette er et angrep mot våre verdier om mangfold og likeverd samt respekten for hverandre, sier Wikan.

Bærum kommune følger opp ved at psykososialt kriseteam i beredskap er koblet inn overfor de pårørende i samarbeid med politiet. Bærum kommune har i dag søndag satt kriseberedskap og har i samarbeid med Røde Kors og politiet, åpnet Røde Kors-huset i Sandvika for innbyggere som trenger noen å snakke med etter terrorhandlingen. Representanter fra psykososialt kriseteam er tilstede på Røde Kors-huset. Åpningstiden er søndag kl. 12.00–16.00.

Trenger du noen å snakke med?

Trenger du noen å prate med, eller er bekymret for noen finner du informasjon om støttetelefoner og nettsider her:

Hjelpetelefoner i regi Bærum kommune

Du kan også henvende deg til frivillige organisasjoners støttetelefoner som:

  • Mental Helse tlf. 116 123
  • Kirkens SOS tlf. 22 40 00 40

Flere hjelpetelefoner og nettsteder finner du på nettsiden til Rådet for psykisk helse.