Oppdatering torsdag 3. juni klokken 12.03: 

Det har vært en ny driftsfeil som påvirker badevannskvaliteten ved Båtstøjordet. Vann fra kloakksystemet har rent ut i sjøen ved Båtstøjordet. Feilen ble oppdaget på en etterkontroll torsdag morgen. Feilen er nå rettet. På bakgrunn av dette anbefaler kommunen å vente med å bade ved Båtstøjordet til fredag 4. juni på ettermiddagen. 

Kommunen rettet onsdag ettermiddag en feil som førte til at vann fra kloakksystemet rant ut i sjøen ved Båtstøjordet. På bakgrunn av hendelsen gikk kommunen onsdag ut med en anbefaling om å vente med å bade ved Båtstøjordet i ett døgn. Denne anbefalingen forlenges nå med ytterligere ett døgn. 

Kommunen forventer at hendelsene har gitt midlertidig redusert badevannskvalitet ved badeplassen. Badevannet vil kunne inneholde et forhøyet antall tarmbakterier. Anbefalingen gjelder lokalt ved Båtstøjordet.