Vibrio – og Shewanella bakterier er naturlig forekommende i brakk- og saltvann. De formerer seg i vedvarende vanntemperaturer over 20 grader. Alle steder der det har vært 20 grader over tid i vannet vil disse bakteriene sannsynligvis forekomme i større eller mindre grad. Det vil si i hele indre Oslofjord.

Det er fullt mulig å bade trygt, så lenge man følger anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Rifter bør dekkes til med vanntett plaster før bading. Det er også anbefalt å skylle grundig etter bad. Mennesker med nedsatt immunforsvar bør være ekstra påpasselige. Se anbefaling om forebyggende tiltak og utdypende informasjon om bakterien på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

Kommuneoverlegen i Bærum kommune har foreløpig kun fått en melding om påvist vibrioinfeksjon denne sommersesongen. Vi anser risikoen for å bli syk som svært lav så lenge man tar forholdsregler ved bading.

Fortsatt god badesesong!