Bærum kommune og Skanska Norge AS har undertegnet kontrakt om totalentreprise for videreutvikling av Tårnkvartalet på Fornebu.

Tårnvartalet er et omfattende prosjekt som vil bestå av en 10-parallell ungdomsskole, folkebibliotek, idretts- og kulturfunksjoner, aktivitetstilbud til ungdom, helsestasjon og nærmiljøsenter.

- I løpet av det kommende året skal Skanska og kommunen i et samspill komme frem til gode og bærekraftige løsninger for Tårnkvartalet som bidrar til gode tjenester for innbyggere og møter nullutslippsambisjonene for Fornebu, sier Torge Railo, direktør for Bymiljø og eiendom i Bærum kommune.

Avtalen mellom Skanska og kommunen ble undertegnet av Tor Arne Midtskogen, konserndirektør for byggvirksomheten i Skanska og ordfører Lisbeth Hammer Krog.

- Målet er å skape ett godt byrom der innbyggere bor og møtes. Der sosial og kulturell aktivitet utspiller seg, og ikke minst et sted alle føler seg velkommen, sier Lisbeth Hammer Krog. 

Ordfører signerer avtale Tårnkvartalet