Når matvarene til Bærum storkjøkken og bo- og behandlingssenter skal kjøres ut de neste årene, skjer det i el-lastebil og biogassbiler. - Asker og Bærum kommuner er den kunden som så langt har vektlagt miljøkrav i størst grad, sier Tore Särelind, leder for salg og marked i Cater AS.

Med forslaget til ny klimastrategi 2030, ønsker Bærum kommune å gå foran som en klimaklok kommune. Derfor var miljøvennlig transport et viktig tildelingskriterium da kommunen skulle finne en ny samarbeidspartner for kjøp og frakt av matvarer til blant annet storkjøkkenet og bo- og behandlingssentrene.

Valget falt til slutt på firmaet Cater Drammen AS. Cater skal bruke en el-lastebil i oppdraget (85 prosent), samt to biogass-biler med euroklasse 6. Avtalen gjelder både for Bærum kommune og Asker kommune, og for Bærums del kan det dreie seg om frakt av varer for opptil 28,13 millioner i året. Kontrakten gjelder for to år fra og med 15.05.2017, med muligheter for å forlenge.

- Hva slags innkjøp vi gjør er ett av virkemidlene vi kan bruke for å heie frem klimavennlige løsninger. I denne avtalen ønsket vi å premiere leverandører som transporterer maten på mest miljøvennlig måte, sier Børge Fjelldal, spesialrådgiver i Anskaffelsesenheten i Bærum kommune.

Satser på grønnere transport

Tore Särelind, leder for salg og marked i Cater AS, sier at kontrakten med Asker og Bærum betyr svært mye for selskapet, og at de blant annet har investert i nye lokaler på Lierskogen, ved kommunegrensen mellom Asker og Lier.

Han forteller også at miljøvennlig transport er et viktig satsingsområde for selskapet. Cater AS er i ferd med å gradvis få en grønnere bilpark, og han forteller at anbudskonkurransen om oppdraget for Asker og Bærum har bidratt til at de har styrket denne satsingen.

- Asker og Bærum kommuner er den kunden så langt som har vektlagt dette i størst grad. I anbudet er miljø og miljøvennlig transport vektet med hele 30 prosent. Det gir noen signal og føringer vi som leverandør må forholde oss til, sier Särelind.

Støtte fra Enova

- Kravene fra våre kunder er i endring og teknologien har kommet lenger. Så langt har vi kjøpt to lastebiler som går på biogass. Disse blir operative i løpet av høsten. Vi har i tillegg fått støtte fra Enova til investering i en el-lastebil som forventes å være operativ i løpet av vinteren, avslutter Tore Särelind.