Bærum kommune ønsker å gi elvepromenaden i Sandvika et betydelig løft og har nå signert en avtale med Steen & Lund AS om bygging.

Allerede i februar starter de første anleggsarbeidene opp. De tyngste arbeidene vil foregå fra Kinoveien og ned til Rigmorbygga, og det vil også bli noe arbeid ved Victoriagården.

Større områder blir inngjerdet i forbindelse med arbeidet, og vil ikke være tilgjengelige for publikum. Da blir alternative ferdselsruter skiltet.

Elvepromenaden er et viktig utviklingsområde for Bærum kommune. Elvepromenaden fra Kadettangen til Løkkehaven skal utvikles med flere møteplasser og bli et hyggelig og trivelig område hvor det blir godt å oppholde seg, både på dag- og kveldstid. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i mai 2019.