Bærum kommune inngår samarbeid med EVRY for fakturautsendelse.

Bærum kommune har nylig inngått avtale med EVRY for distribusjon av utgående fakturaer. Den nye løsningen gir kommunen mulighet til å benytte flere digitale kanaler til fakturautsendelse, som for eksempel Vipps og digitale postkasser.

Oppstart for ny løsning er planlagt i løpet av høsten 2019. Mer informasjon om hvordan dette påvirker kommunens fakturamottakere vil komme nærmere oppstart.