Bærum kommune har fått melding om at om lag 50 asylsøkere er kommet til kommunen.


I følge UDI dreier det seg om korttidsopphold på et av hotellene på Fornebu. Kommunen vil bistå med eventuell helsehjelp og vurderer også i samråd med Røde Kors, behovet for andre tiltak.