Bærum kommune skal bygge ny kjørebro med fortau over Øverlandselva i Åsterudveien. I den forbindelse skal dagens bro rives og veien stenges ved Øverlandselva.

Bommen som står ved Åsterud barnehage blir åpnet slik at adkomsten til vestsiden av broen blir denne veien.

Vi skal etablere en midlertidig gangbro slik at gående/syklende kan krysse over elva i anleggsperioden.

HAB Construction er entreprenør og de planlegger å påbegynne tilrigging nå til uka. Det er satt av 4 måneders byggetid samt avsluttende grøntarbeider som skal tas til våren.