Kommunestyret 11. desember 2019 besluttet etablering av Interkommunalt politisk råd. Hensikten er at kommunene kan samordne og fremme felles politiske interesser overfor statlige og regionale myndigheter. Rådet vil også fungere som en kommuneregion i dialogen med Viken fylkeskommune.

I første fase vil samarbeidet dreie seg om de tre hovedområdene: areal og samferdsel, helse og videregående opplæring. Etterhvert kan samarbeidet utvides til flere områder – som for eksempel næringspolitikk. Samarbeidsavtalen fra 12. november 2019, er grunnlag for samarbeidet. 

Rådet skal understøtte et tettere samarbeid mellom formannskapene og fungere som et arbeidsutvalg for formannskapet i de to kommunene.

Opprettelse av Interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum skal sikre godt samordnet dialog med Viken fylkeskommune om forhold som er av felles interesse for de to kommunene.

Fra Bærum kommune skal ordfører Lisbeth Hammer Krog, Kjell Maartmann-Moe fra Arbeiderpartiet og Eirik Bøe fra Venstre delta.

Asker kommunestyre behandlet saken tirsdag 10. desember. 

Les hele saken og samarbeidsavtalen her.