Det er avdekket asbest på Tanum skole i forbindelse med boringsarbeider i vegger. Asbest-forekomstene er i den gamle delen av skolen og berører 5 klasserom. Som et føre-var-tiltak vil vi stenge skolen i morgen.

Asbest er vanligvis tildekket, og det er oftest ved skader eller boring i vegger og lignende at det blir avdekket. Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen understreker at kortvarig eksponering for asbest utgjør liten fare, også om det har pågått 3-4 dager.

Bærum kommune kartlegger nå situasjon og det vil umiddelbart bli iverksatt tiltak. Vi vil komme med mer konkret informasjon i morgen.

Vi beklager at skolen stenger i morgen, men vi ønsker å være føre-var, sier rektor Inger Lise Lehne.